יש על מה לדבר- רטוריקה ודיאלוגים מעצימים

תוכנית אשר מטרתה לתת מענה לטיפוח כישורי השיח הדבור

רציונל
מהלך הפעילות בשלבים
דפים לתלמיד- לביסוס הידע
נייר עמדה על פי תוכן, מבנה, ולשון
דגם טיעון, דגם דיון ודגם מידע.
טקסטים למטרות טיעון ושכנוע מתוך תוכנית הלימודים
מאמר עמדה – בדיקת תוצר כתיבה
מחוון - דיווח בעל פה
מחוון להערכת כתיבה – כתיבת טיעון
דוגמאות מצולמות של תלמידים מציגים נייר עמדה
מטרות
שלבים ביצירת דיאלוג בקר
דפי משוב תלמידים, הורים
מטרות הרדיו
אני ברדיו
ראיון עם שר החינוך
מטרות
משחקיםשיתופיים- נותנים לילדים להרגיש בנח בקבוצה
הקניית הגדים הנהוגים בדיון
דיון בנושא חברתי
דיונים נוספים
הסבר מושגים מהי רטוריקה? אתוס פאתוס ולוגוס
הבחנה בין דיון לויכוח
טכסיסים רטוריים
תרבות השיח
הבעה בעל פה
יחידת הוראה בנושא דיווח
הרצאה בפני קהל
עשרת הדיברות לעמידה מול קהל
שלבים ראשונים בדיבייט
שיטת האקווריום
דוגמא לדיבייט כתוב: האם המלוכה טובה לעם יותר משופטים
דיבייט כיתות ה'- האם כדאי לאפשר פתיחת בתי ספר פרטיים בנוסף לציבוריים

What's included

  • 3 Video Lessons
  • 30 Text Lessons

  • Works on all devices
  • Certificate of completion

Hanita Hen

Instructor